Winkel sluiting

Beste klanten,

Skyfarms heeft besloten om de tuinwinkel in Be-here te sluiten vanaf 27 juni 2022.

Wij herstructureren onze activiteiten om ons toe te leggen op het ontwerp en de begeleiding van vergroenings-projecten voor VZW’s, bedrijven en overheden.

Wij willen al onze energie steken in zoveel mogelijk projecten van eetbaar en/of decoratief groen in de stad. Want de tijd dringt. Een ander stedelijk model is nodig om een antwoord te bieden aan de klimatologische en sociale uitdagingen waar we voor staan.

Het was ons een waar genoegen om u ten dienste te zijn!
Hartelijk dank voor uw vertrouwen.

U kunt nog bestellingen plaatsen tot 24 juni.
Profiteer van de speciale promotie-acties tijdens de maand juni.

Organisaties en collectieve moestuinen kunnen altijd nog materiaal bestellen: vraag onze catalogus aan via : shop@skyfarms.be

Vriendelijke groe(n)tjes,

Skyfarms team